Środowisko Naturalne

REZERWATY PRZYRODY

 

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody (Młochowski Grąd i Młochowski Łęg) oraz fragmenty lasów w okolicach Wolicy i Paszkowa są częścią „zielonego pierścienia Warszawy”.
Dwa znajdujące się na terenie gminy Nadarzyn rezerwaty przyrody Młochowski Grąd i Młochowski Łęg są cennymi obiektami badań przyrodniczych i jednocześnie udostępnione są dla turystyki i spacerowiczów, którzy mogą podziwiać bogactwo środowiska przyrodniczego i  korzystać z dróg leśnych oraz szlaków turystycznych , przebiegających przez najpiękniejsze zakątki tych rezerwatów.

Młochowski Grąd– jego nazwa pochodzi od nazwy uroczyska leśnego „Młochów”, zwanego potocznie Lasami Młochowskimi, gdzie przeważają liściaste-grądowe zbiorowiska leśne. Rezerwat ten ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 24.11.1983 r. Powierzchnia jego wynosi 27 ha. Celem utworzenia rezerwatu, typu leśnego było zachowanie resztki naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołem grądu wysokiego i fragmentem boru mieszanego kontynentalnego. Północno - zach. część rezerwatu porasta stuletni bór mieszany.
W drzewostanie - dominują sosna z domieszką dębu szypułkowego i bezszypułkowego.
W warstwie dolnej  przeważa dąb szypułkowy i bezszypułkowy.
W warstwie krzewiastej – występuje kruszyna z dębem, jarzębina.
W runie przeważają - borówka czarna, poziomka, szczawnik zajęczy, konwalijka dwulistna, kosmatka wełnista.
Na pozostałym terenie dominuje roślinność grądu wysokiego ze 120-160 letnim drzewostanem dębowo-sosnowym i dębowym (wyjątkiem jest fragment młodnika dębowego o pow.ok.3,5 ha).
Warstwa górna drzewostanu – tutaj przeważa dąb szypułkowy i bezszypułkowy, sosna zwyczajna z pojedynczą domieszką grabu, brzozy, osiki i lipy drobnolistnej.
Warstwę krzewiastą stanowi dąb, grab, leszczyna i jarzębina.
Warstwa runa – zawilec gajowy, perłówka zwisła, fiołek leśny, wiechlina gajowa, narecznica samcza i turzyca palczasta.

lasmlochowski6Młochowski Łęg- jego nazwa podobnie jak nazwa poprzedniego pochodzi od nazwy uroczyska Młochów, na terenie, którego się znajduje, łęg określa zbiorowiska roślinne, które się w nim znajdują. Rezerwat ten utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4.08.1984 r., w celu ochrony lasu łęgowego jesionowo-olszowego oraz fragmentu lasu gradowego w dolinie rzeki Utraty. Jego powierzchnia wynosi 12,04 ha.
Drzewostan -  składa się prawie wyłącznie z olszy czarnej, sporadycznie spotyka się świerk i jesion wyniosły. Wiek drzew oceniony jest na ok.80 lat.
Dolne piętro drzew nie wykształciło się, co jest normalne dla tego rodzaju lasów łęgowych.
Warstwa krzewów jest słabo wykształcona, ale spotkać można czeremchę zwyczajną, malinę zwyczajną, porzeczkę czarną i czerwoną, trzmielinę europejską oraz jarzębinę.
Runo - charakterystyczne dla łęgów, nie obfituje w gatunki jednak rośliny osiągają tu swoje maksymalne wielkości. Występują tu: pokrzywy, niecierpek pospolity, wietlica samcza, wiązówka błotna, kozłek lekarski. Urozmaiceniem jest nasza liana – chmiel – pnąca się po krzewach i drzewach.
Teren rezerwatu w dolinie rzeki Utraty wraz z rosnącymi przy jej brzegach olszami, których korzenie często wystają spod powierzchni ziemi i występującą tu roślinnością, nadają tej części rezerwatu malowniczą dzikość. W Utracie, której czyste wody zabarwione są jedynie humusem wymywanym z torfowisk, w pobliżu, których rzeka przepływa, żyją pospolite gatunki ryb oraz mięczaki.
W pozostałej,  południowo-zachodniej części rezerwatu drzewostan jest zróżnicowany wiekowo, z przewagą dębu szypułkowego, grabu, sosny, miejscowo świerka. W dolnym piętrze przeważa dąb z domieszką brzozy.
Warstwa krzewów - tu najczęściej spotkać można leszczynę, grab, jarzębinę i bez czarny, a w warstwie runa dominują: zawilec gajowy, wiechlina, niecierpek pospolity, lokalnie pojawia się borówka czarna, poziomka, kostrzewa owcza i czerwona.
Większość terenu pokrywają zbiorowiska grądu niskiego, mniejsze powierzchnie opanowała roślinność grądu wysokiego.
Rezerwat Młochowski Łęg podobnie jak inne rezerwaty pozwala poznać pierwotną szatę roślinną charakterystyczną dla regionu Mazowsza. Jest otwarty dla turystów, dla których wytyczono szlak.

lasmlochowski5

Na terenach leśnych , w zbiornikach wodnych i ich okolicach oraz na pozostałym obszarze gminy występują następujące gatunki zwierząt:
- ptaki: perkoz, zausznik, łyska, krzyżówka, czernica, czapla, bocian biały, dzięcioły, sowy (uszatka, puszczyk, pućka) oraz drapieżne (myszołów, jastrząb, kobuz, błotniak)
- ssaki: dziki, sarny, daniele, lisy, zające, wiewiórki, jeże.
- gady: zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka.
Na terenie całej gminy jest ok.20 bocianich gniazd, ustawianych i konserwowanych na zlecenie Urzędu Gminy Nadarzyn lub przez osoby prywatne (aktualnie zasiedlonych jest 6-8 gniazd).

Źródło: www.zwiedzajmy.pl

 

Kontakt

Telefon: 505 506 856
Kontakt: poniedziałek - piątek, 17:00-20:00
E-mail: biuro@spgn.org.pl


 

RACHUNEK BANKOWY

Numer rachunku bankowego SPGN:
19 1140 2004 0000 3302 7657 9369
mBank

Obecnie przeglądają stronę

Odwiedza nas 247 gości oraz 0 użytkowników.